ढाक ते भिमाशंकर

Submitted by amit on Fri, 2008-09-26 21:02

माझा मित्र भूषण आणि मी मिळून १७ ते १९ जून १९९३ या दिवसात केलेल्या गिरिभ्रमंतीचा हा वृतांत आहे. आज जवळजवळ बारा वर्षांनी माझ्या डायरीत हा लेख बघताना मला तुम्हालाही हा लेख वाचून मौज वाटेल असे वाटल्याकारणाने मी इथे देत आहे.

उघड कुंजी कूटांकन (Public Key Encryption)

Submitted by amit on Fri, 2008-09-26 12:05

कूटांकन, विषेशतः (उघड कुंजी वापरून) म्हणजे काय प्रकार आहे आणि ह्या तंत्रज्ञानाचा वापर केल्याने आंतरजालावर तुमच्या वैयक्तीक किंवा इतर महत्वाच्या माहितीची बुरुजगळ न होता सुरक्षितपणे कसे व्यवहार करता

Flock 1.0

Submitted by amit on Sun, 2008-03-02 14:37
I had not checked in a while about Flock. It seems to be coming along nicely. It looks a lot more polished. I'm using the Linux version on Ubuntu and some things don't seem to work correctly.